2013. április 12., péntek

Elvis otthona Vaszati szemmel III. Merre terjeszkedjünk?


Bár számos alaprajz található az interneten Gracelandről, egyik sem méretarányos. A Vaszatiban pedig igen fontosak a méretek és az arányok. Egyrészt nagymértékben befolyásolják az adott térben keletkező és tovaterjedő hangok hullámhosszát, rezgését, ezért szükséges az újonnan, a Vaszati szempontjai szerint tervezett épületek rendkívül pontos méretezése. Másrészt jó alaprajz alapján lehet csak meghatározni a ház, vagy lakás Vasztupurusha mandaláját, a térnek azt a finom szerkezetét, amit annak rezgései és az ott megjelenő energiaáramlás meghatároz. 
Graceland nem méretarányos, földszinti alaprajzának Vasztupurusha mandalája
Ennek és az adott élettérben különböző helyeken található nyílászárók, falak, helyiségfunkciók, színek és tárgyak összevetéséből tudunk egészen részletes dolgokat leolvasni az ott élők életével, életminőségével kapcsolatban. Megpróbáltam beszerezni pontos alaprajzot az Elvis Presley Enterprises-tól (ők kezelik Elvis hagyatékát), de biztonsági okokból nem adnak ki ilyet. Gondolkoztam rajta, hogy egy eleve nem méretarányos rajzra mennyire érdemes rászerkeszteni Vasztupurusha mandalát, végül azért tettem meg, hogy aki még nem látott ilyet, az lásson. Az adott égtáj minősége legerősebben az égtáj közepén nyilvánul meg (szögfelező), innen távolodva fokozatosan megy át a szomszédos égtáj minőségébe, ezek tehát az ábrán – a nem méretarányos alaprajz miatt – csak hozzávetőlegesek! Sajnos egészen pontos következtetéseket tehát nem fogunk tudni levonni, de néhány nyilvánvalót igen. 
 Bár a telek teljesen párhuzamos a fő égtájakkal, a ház ettől néhány fokkal eltér, ezért nem párhuzamosak a Vasztupurusha mandala vonalai a falakkal.

A háromszintes ház eleve rendelkezik egy nyugati (oszlopos bejárat) és egy keleti bővítménnyel. Az évek során meglehetősen sok hozzátoldás épült, ezek mindegyike egyszintes, csak a földszinten jelenik meg. Ezek a bővítmények az északi, északkeleti és keleti részen, valamint a déli-délnyugati részen találhatók, ezáltal az itt jelenlévő energiát erősítik.

Az északi-északkeleti bővítmény csatlakozása a ház északi részén
Érdekes például ez az igen nagyméretű északi-északkeleti-keleti bővítmény. Mint már szó volt róla, északról érkezik a női jellegű, befogadó, elfogadó energia, ide tartoznak az anyagi javak, mint a pénz, vagy a járművek, az Elvishez tartozó, vagy itt élő hölgyek. Az északkeleti rész képviseli a jövőt, a fejlődést, párkapcsolatot, spiritualitást, gondolataink tisztaságát, egyszerűségét, de ennek az égtájnak az északhoz közelebb eső területe kapcsolódik az énekhanghoz is. A keleti terület a férfienergia, az alkotás, teremtés, egészség, az itt élő férfiakra jellemző energia. Graceland itt található bővítménye mutatja azt az igen nagyméretű bővülést, ami Elvis és családja életében bekövetkezett a puskalövés-kunyhótól Elvis haláláig. Elvis anyagilag és karrierjében is elért mindent, sőt jóval többet is, mint amit akart. Természetesen sokat számított, hogy mindig hitt benne, hogy ez sikerülni fog neki. Ugyanakkor ez a bővítmény meglehetősen zavaros, nehezen áttekinthető. Ez valamennyire az alaprajzon is látszik, a külső fotókon méginkább. A dzsungel szoba kivételével nem is tartozott Elvis életteréhez, az alaprajzon is csak „bővítmény” a neve, valószínűleg rokonok, barátok laktak itt. A rajzról leolvasható az is, hogy ezen a területen található a szint összes WC-je. Ezek negatív energiát hordoznak és zavarossá, nehézségeket hordozóvá teszik a rajtuk keresztül áramló – ezen a területen egyébként pozitív - energiát.
Tekintetbe véve a ház nyugati (főbejárat), déli és délnyugati (zeneszoba, trófea terem) bővítményeit is (ezek negatív energiapotenciálú területek), látszik itt is, hogy a rendkívüli sikereket hozó és a könnyűzenét forradalmasító énekesi karrier, valamint az Elvis számára fontos, sok filmet igen, de igazi, szakmai elismerést nem tartogató filmszínészi pálya számos nehézséget is hordozott. Sok megalkuvást jelentett, hogy ha valami már sikeresen működött és hozta a pénzt, abból nem lehetett kiszállni, számos, Elvis szívének kedves kihívást pedig nem lehetett bevállalni, nehogy károsodjon az imidzs, vagy Elvis és menedzsere bankszámlája. De ugyanezt a mintát mutatja maga Parker ezredes is, aki 20 éves korától haláláig menedzselte Elvist és szintén áldás és átok volt egyszerre: segített a csúcsra jutnia az énekesnek, ugyanakkor sok mindenben visszafogta. Elvisnek rendkívüli módon szüksége volt új és új kihívásokra, megmérettetésekre, amelyektől az ezredes legtöbbször távol tartotta. Ezek a bővítmények jellemzően a statikus tengely környékén helyezkednek el. Ez a múlt (délnyugat) és jövő (északkelet) tengelye, ennek állapota (nyitottság, bővítmények-hiányok, bútorok, tárgyak, színek) mutatja délnyugaton, hogy milyen erősek, masszívak a gyökereink, a családunkban, a múltunkban, önmagunkban, ide tartozik a családfő, vagy a főnök is, hiszen ez jelentős mértékben függ tőlük. Elvisnél erősek voltak a családi gyökerek, de ezeket legerősebben édesanyja képviselte, így az ő halálával a stabilitás sokat gyengült. Elvis egész életében tartott tőle, hogy vége szakad a karrierjének és az emberek már nem fogják szeretni. 

Az Elvis otthonáról szóló sorozat többi részét is olvastad már?
Elvis otthona Vaszati szemmel 1. A birtok
Elvis otthona Vaszati szemmel II. A főépület
Elvis otthona Vaszati szemmel IV. Kedvenc helyek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése